OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE 

(PRENESI OBRAZEC)

Ta obrazec izpolnite v primeru, da želite odstopiti od pogodbe in ga pošljite na naslov:

Spletna trgovina Primož Jakin s.p.

Dolenjska c. 188, 1000 Ljubljana[j3] 

ali po elektronski pošti na naslov: zivjo@milnica.si

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: ____________________________________________________________________________

naročenega/prejetega dne: ______________________________________________________________

 

Ime in priimek potrošnika: _______________________________________________________________

Naslov potrošnika: _____________________________________________________________________

 

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec pošlje na papirju): ___________________________

 

Datum: _______________________________