• Obrazec za odstop od pogodbe

  OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE 

  (PRENESI OBRAZEC)

  Ta obrazec izpolnite v primeru, da želite odstopiti od pogodbe in ga pošljite na naslov:

  Spletna trgovina Primož Jakin s.p.

  Dolenjska c. 188, 1000 Ljubljana[j3] 

  ali po elektronski pošti na naslov: zivjo@milnica.si

   

  Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: ____________________________________________________________________________

  naročenega/prejetega dne: ______________________________________________________________

   

  Ime in priimek potrošnika: _______________________________________________________________

  Naslov potrošnika: _____________________________________________________________________

   

  Podpis potrošnika (samo, če se obrazec pošlje na papirju): ___________________________

   

  Datum: _______________________________